Genel Bilgiler

Bölümümüz, Gaziantep Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde İngilizce Mimarlık Eğitim Programı olarak hizmet vermektedir . Mimarlık programlarının ortak amacı, ulusal ve uluslar arası seviyede uygulamalar yapabilecek, mimarlık ile ilgili  bilgi ve donanımlara sahip öğrenci yetiştirmek ve eğitmektir. Ayrıca 2015 yılında bölümümüzde Ortadoğu ülkelerinden gelecek öğrencilere yönelik Arapça Mimarlık programı açılmıştır.

 

PROGRAM PROFİLİ

Mimarlık bölümünün amacı, ulusal ve uluslar arası seviyede uygulamalar yapabilecek, mimarlık ile ilgili  bilgi ve donanımlara sahip öğrenci yetiştirmek ve eğitmektir.

Mimarlık eğitiminde, milli eğitim sisteminde belirlenen amaçların yanında, konu ile ilgili olarak, Birleşmiş Milletler Eğitim Kurumu (UNESCO) ve Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından ortaya konan amaçlar da takip edilmektedir. Bu amaçlar göz önünde bulundurularak mimarlık eğitimiyle ilgili dersler dört temel alana ayrılmıştır, Mimarlık tasarımı, Bina teknolojileri, Mimarlık ve Sanat Tarihi ve Restorasyon ve Yenilemedir.

Bölümümüz, özellikle tasarım araştırmaları ve bu araştırmalara bağlı proje tasarım, inovasyon ve uygulama bilgileri merkezli eğitim yaklaşımını esas almakta ve eğitim planı bu yaklaşımla geliştirilmektedir. Ders programı; her dönem, en az bir mimari tasarım projesi stüdyosu ile kuramsal ve uygulamalı diğer uzmanlık alan ve destek derslerinden oluşmaktadır. Her yıl sonunda öğrencilerimizin yapmaları gereken yaz stajları bulunmaktadır. Mezun oluncaya kadar 2 adet şantiye ve 1 adet büro stajını tamamlamaları gerekmektedir.

 

ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Lise veya önlisans diplomasına sahip adaylar, T.C. Yüksek Öğretim Kurulu, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan merkezi sınavlarda veya Yüksek Öğretim Kurulu’nun kabul ettiği uluslararası sınavlarda belirli başarıyı gösteren adaylar, tercih ve başarı sırası göz önünde bulundurularak yerleştirilir. Öğrenci olma hakki kazanan aday, üniversite tarafından ilan edilen süre içerisinde belirlenen belgelerle kesin kaydını yaptırır. Belirlenen sürede kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

Bu programa yapılacak olan geçişler, Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, FD, U ya da NA notunun olmaması, büro ve şantiye stajlarını başarıyla tamamlamış olması, öğrencinin toplam 240 AKTS kredisini sağlamasi ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Lisans derecesine sahip mezunlar, Mimarlık alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvurabilirler.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Tüm gereksinimleri yerine getirerek programı başarıyla tamamlayan öğrenciler "Mimarlık Lisans Diploması" derecesi alarak mimar olmaya hak kazanırlar. Lisans diplomasına sahip mezun mimarlar kamu ve özel sektörde çalışabilirler. Mimarlık tasarımı, bina teknolojileri, mimari uygulama, mimarlık ve sanat tarihi, ve restorasyon ve yenileme alanlarında özelleşebilirler.

 

Mimarlık Bölümü Bologna Bilgi Sistemi'ne ulaşmak için tıklayınız. 

Hakkımızda